W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" zostanie zrealizowana operacja pod tytułem: "Zakup nowoczesnych urządzeń do zakładu w miejscowości Ossówek", mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do przygotowania owoców do sprzedaży w zakładzie w Ossówku.

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania ilości powyżej 50 %.

                                                                    


 
 
     
Projekt i wykonanie STUDIO 3D